1.Jaką pracę wykonał Konrad, przenosząc doniczkę z kwiatkiem o masie 2kg ze stołu o wysokości 1m na szafę o wysokości 2m???
2.Marcin pchał wózek, działając siłą 20N na drodze 10m, a następnie na drodze 5m działał siłą 10N.Oblicz wykonaną pracę???

1

Odpowiedzi

2009-11-07T20:52:05+01:00
1. m=2kg
s=1m W=F×s
g=10m/s² F=m×g

F=2×10
F=20[N]

W=20×1
W=20[J]
2.
F₁=20N
s₁=10m

F₂=10N
s₂=5m

W=W₁+W₂
W=20×10 + 10×5
W=200 + 50
W=250[J]
1 5 1