Odpowiedzi

2009-11-07T20:51:39+01:00
W trójkącie równoramiennym o podstawie 6 cm i ramionach 5 cm wysokość poprowadzona od podstawy ma długość 4 cm. Oblicz długość wysokości poprowadzonej do jednego z ramin tego trójkąta oraz jego obwód

P=1/2ah₁
P=1/2bh₂
a=6cm
b=5cm
h₁=4cm
P=1/2*6*4=12
P=1/2*5*h₂
12=5/2h₂
h₂=12*2/5=24/5=4,8cm
Ob=a+b+b
Ob=6+5+5=16cm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T20:59:36+01:00
A= 6 podstawa
b= 5 ramiona
h= 4 wysokość
P =pole trójkąta
P=½*a*h=½*5*6=15
Ob=6+5+5=16
wysokość prowadzoną do jednego z ramin tego trójkąta oznaczmy h₁
h₁=(2*P)/b
h₁=2*15/5=6
1 5 1
2009-11-07T21:41:02+01:00
Obw = 5+5+6=16

wysokośc wynosi 4 . 1/3 tej wysokosci to odcinek ktory potrzebujemy . oznczmy ta czesc x

x= 1/3 * 4 cm = 4/3 cm

wysokosc w trojkacie rownoramiennym dzieli podstawe na pól. czyli z = 1/2 * 6 = 3 cm

liczac z twierdzenia pitagorasa obliczymy tylko polowe przekatnej.
(3) do kwadratu * (4/3) do kwadratu = b kwadrat
4+9=b kwadrat
b- pierwiastek z 13

policzmy teraz druga czesc przekatnej wykorzystujac inny trojkat i twierdzenie pitagorasa tym razem potrzebna nam bedzie inna czesc wysokosci - 2/3 h
2/3 h = 4* 2/3 = 8/3

(2,5) do kwadratu + (8/3)kwadrat =c kwadrat
25/4 +64/9 = c kwadrat
225/ 36 + 256/ 36 = c kwadrat
481/36 = c kwadrat
c = pierwiastek z 481/36

zatem przekatne ta to c+b
czyli pierw. 481/36 + pierw. z 13