Odpowiedzi

2009-11-07T21:13:27+01:00
Y= x2+x-2


x| -2 | -1 | 0 |1|2
------------------------
y| 0 | -2 | 2 |-2|0
np do wykresu funkcji należy punki (-2,0)
2009-11-07T21:13:31+01:00
Do wykresu tej funkcji należy nieskończenie wiele punktów,
np. (0, -2).

Na próbnej maturze były odpowiedzi:
A. (-1, -4) B. (-1, 1) C. (-1, -1) D. (-1, -2)

Zauważ, że we wszystkich spośród nich x = -1. Zatem wystarczy obliczyć wartość funkcji f dla argumentu -1:

f(-1) = (-1)²+(-1)-2 = 1 - 1 - 2 = -2

Zatem do wykresu tej funkcji należy punkt (-1, -2).
2009-11-07T21:21:54+01:00
X^2+x-2=0
delta=1+4*1*2=9
pierwiastek d=3
x1=-1-3/-4=1
x2=-1+3/-4=-1/2