Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T10:21:50+01:00
W 1989r w Europie Wschodniej doszło do wielkich zmian społeczno- politycznych, określanych jako "Jesień Ludów". Było to możliwe m.in. dzięki osłabieniu ZSRR oraz odrzuceniu doktryny Breżniewa.

Ruchy wolnościowe, które ogarnęły Europę w drugiej połowie 1989r. zostały przez publicystów określone mianem Jesieni Ludów (nawiązanie do Wiosny Ludów).
Na Węgrzech negocjacje miedzy rządem a opozycją doprowadził do proklamowania Republiki 23 X 1989r.
W Czechosłowacji w październiku i listopadzie 1989r. Praga była w centrum manifestacji, brutalnie atakowanych przez milicję. Doprowadziło to do strajku generalnego. W wyniku rozmów z przedstawicielami opozycji powstał nowy rząd.
W Bułgarii demokratyczne przemiany nastąpiły w sposób pokojowy. Dotychczasowe władze zmuszono do ustąpienia.
Krwawy przebieg miało obalenie władzy w Rumunii. W grudniu Nicolae Ceausescu rozkazał by milicja strzelała do demonstrantów. Jednak milicja przeszłą na stronę obywateli a dyktatora skazano na śmierć.
2 3 2