Przetlumacz wiersz na jez. Polski :
Remember yourself, what you now say
You are for me the star, who came from heaven
You are for me the breath that warms me
You are nourishment for me, so I do not eat
You are for me the warmth that protects the body
You are to me a heart that beats briskly
You are for me the soul, which is thought to protect
Are you a balm to me, by it does not hurt
You are my desire deep as the sea
You are my light brighter than the dawn
When I forget something, you come with the help of
I will love you for it night and day.

3

Odpowiedzi

2009-11-07T21:24:11+01:00
Zapamiętaj sobie, co teraz powiedzieć
Jesteś dla mnie gwiazdą, który przyszedł z nieba
Jesteś dla mnie oddechem, które ogrzewa mnie
Jesteś pokarm dla mnie, więc nie jedzą
Jesteś dla mnie ciepłem, który chroni organizm
Jesteś dla mnie serce, które bije żwawo
Jesteś dla mnie dusza, która jest myśl, aby chronić
Jesteś balsamem dla mnie, przez to nie boli
Jesteś moim pragnieniem głębokie jak morze
Ty jesteś moim światłem jaśniejszy niż świt
Kiedy zapomnę coś, przychodzisz z pomocą
przychodzisz z pomocą z będę kochać cię za to dzień i noc.

Mam nadzieję, że pomogłam!! :))
1 4 1
2009-11-07T21:25:04+01:00

Zapamiętaj sobie, co teraz powiedzieć
Jesteś dla mnie gwiazdą, który przyszedł z nieba
Jesteś dla mnie oddechem, które ogrzewa mnie
Jesteś pokarm dla mnie, więc nie jedzą
Jesteś dla mnie ciepłem, który chroni organizm
Jesteś dla mnie serce, które bije żwawo
Jesteś dla mnie dusza, która jest myśl, aby chronić
Jesteś balsamem dla mnie, przez to nie boli
Jesteś moim pragnieniem głębokie jak morze
Ty jesteś moim światłem jaśniejszy niż świt
Kiedy zapomnę coś, przychodzisz z pomocą,
będę kochać cię za to dzień i noc.
4 1 4
2009-11-07T21:26:49+01:00
Zapamiętaj sobie, co teraz powiedzieć
Jesteś dla mnie gwiazdą, który przyszłą z nieba
Jesteś dla mnie oddechem, który ogrzewa mnie
Jesteś pokarmem dla mnie, więc nie jem
Jesteś dla mnie ciepłem, które chroni organizm
Jesteś dla mnie sercem, które bije żwawo
Jesteś dla mnie duszą, która jest myślą, aby chronić
Jesteś balsamem dla mnie, przez to nie boli
Jesteś moim pragnieniem głębokim jak morze
Ty jesteś moim światłem jaśniejszy niż świt
Kiedy zapomnę coś, przychodzisz z pomocą
Ja kocham cie za to, dniem i nocą.