Odpowiedzi

2011-08-27T06:33:57+02:00

Autonomia organellum oznacza,że dana struktura (element) komórki  jest niezależna od metabolizmu i tempa pracy jądra komórkowego, które jest nadrzędnym elementem komórki. Struktura autonomiczna posiada swój własny materiał genetyczny i jest zdolna do samodzielnych podziałów.
Jednak nie ma w pełni całkowicie autonomicznych organelli, ponieważ  synteza pewnych białek strukturalnych takich organelli jest częściowo kontrolowana przez materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym. W takim przypadku mówimy o półautonomii . Do organelli półautonomicznych należą plastydy (u roślin) i  mitochondria .

2 3 2