A) [...] - zaznaczenie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego
[Kiedy pierwsi Europejczycy zaczęli przybywać do Ameryki nie przypuszczali, że istnieją tam wielkie świetnie zorganizowane państwa.] [Jednym z takich imperiów było królestwo Inków, które leżało w zachodniej części Ameryki Południowej i obejmowało dużą część Andów, rozciągając się z północy na południe na długość 3200 km.] Inkowie byli świetnymi budowniczymi. [Aby dobrze zarządzać swoim imperium wznieśli wysoko w górach wiele warownych miast oraz stworzyli ogromną sieć dróg, łącząc w ten sposób stolice Cuzco z najdalszymi zakątkami kraju.] [To właśnie z Cuzco król wysyłał wiadomości lub rozkazy przez sztafety posłańców, które przemierzyły prawie 320 km dziennie.] [Posłańcy przekazywali sobie pałeczkę z przywiązanymi do niej sznurkami, których kolor grubość oraz sposób wiązania oznaczały różne informacje.] [Każdy, kto znalazł szyfr mógł na przykład odczytać jakie były plony, ile jest zapasów srebra oraz złota lub jak przebiega wojna.]

b) sporządź wykresy zaznaczonych wypowiedzeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:06:50+01:00
Kiedy pierwsi Europejczycy zaczęli przybywać do Ameryki nie przypuszczali, że istnieją tam wielkie świetnie zorganizowane państwa.

____ ... ____
____ chyba?

lub taki wykres

____
____

Jednym z takich imperiów było królestwo Inków, które leżało w zachodniej części Ameryki Południowej i obejmowało dużą część Andów, rozciągając się z północy na południe na długość 3200 km.

____
____ ... ____
linia falowana (imiesłowowy równoważnik zdania)
1. zd. głowne
2. zd. złoż. podrzędnie przydawkowe do zd. 1
3. zd. złoż. współrzędnie łączne do zd. 2
4. imiesłowowy równoważnik zdania

Aby dobrze zarządzać swoim imperium wznieśli wysoko w górach wiele warownych miast oraz stworzyli ogromną sieć dróg, łącząc w ten sposób stolice Cuzco z najdalszymi zakątkami kraju.

____ ... ____
linia falista

To właśnie z Cuzco król wysyłał wiadomości lub rozkazy przez sztafety posłańców, które przemierzyły prawie
320 km dziennie.

___< ... >____
_____
1. zd. główne
2. zd. złożone współ. rozłączne do 1
3. zd. złoż. podrz. przeydawkowe do 2

Posłańcy przekazywali sobie pałeczkę z przywiązanymi do niej sznurkami, których kolor grubość oraz sposób wiązania oznaczały różne informacje.

_____
_____ ... _____
1. zd. główne
2. zd. złoż. podrz. przydawkowe do 1
3. zd złoż. współ. łączne do 2

Każdy, kto znalazł szyfr mógł na przykład odczytać jakie były plony, ile jest zapasów srebra oraz złota lub jak przebiega wojna.

_____ ... _____< ... >_____

1. zd. główne
2. zd. złoż. współ. łączne do 1
3. zd. złożone współ. rozłączne do 2
3 2 3