Bardzo proszę o pomoc z następujących zadań, przez nie ważą się moje przyszłe losy. Muszę je umieć na jutro, więc jakby ktoś był miły o rozwiązanie jakiegokolwiek zadania byłabym dozgonnie wdzięczna.


12. Ile gramów tlenu przereaguje z 6,4 g miedzi podczas ogrzewania, jeżeli stosunek masowy miedzi do tlenu w powstającym związku wynosi 2:1? Napisz odpowiednie równanie reakcji.

13. W jakim stosunku masowym reaguje magnez z tlenem, jeśli z 4,8 g Mg można otrzymać 8,0 g tlenku magnezu? Napisz odpowiednie równanie reakcji.

14. Ile gramów i moli siarki zużyto w reakcji z ołowiem, jeżeli powstało 2,39g PbS?Napisz odpowiednie równanie reakcji.

15. Ile gramów siarczku magnezu otrzymamy, jeżeli użyjemy do reakcji 9 g magnezu i 10 g siarki? Napisz odpowiednie równanie reakcji.

16. Ile g azotanu(V) srebra użyto w reakcji z nadmiarem chlorku sodu, jeżeli powstało150g chlorku srebra? Napisz odpowiednie równanie reakcji.

17. Oblicz masę molową bezwodnego siarczanu (VI) wapnia i dihdydratu siarczanu (VI) wapnia (gips).

18. Rozkładowi termicznemu poddano 54 mole CaCO3. Obliczyć, ile g substancji stałej pozostało po prażeniu i ile dm3 gazu (w przeliczeniu na warunki normalne) wydzieliło się podczas prażenia. Napisz odpowiednie równanie reakcji.

19. Ile moli tlenu przereaguje z 35 dm3 wodoru w warunkach normalnych?

20. Ile gramów i dm3 amoniaku powstanie podczas syntezy w mieszaninie zawierającej 5 moli wodoru i 5 moli azotu (w warunkach normalnych)?

21. Ile gramów MgSO47H2O trzeba odważyć, aby otrzymać 500 ml roztworu tej soli o stężeniu 0,4 mol/l?

22. Rozpuszczono 15 gramów substancji stałej w 75 gramach wody. Oblicz stężenie procentowe wagowe tego roztworu.23. W jakim stosunku molowym należy zmieszać wodę i roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,8 mol/l, aby stężenie kwasu zmniejszyło się do 0,2 mol/l?

24. 5 litrów roztworu zawiera 75 gramów czystego kwasu siarkowego(VI). Jakie jest stężenie molowe tego roztworu?

25. Ile ml stężonego kwasu solnego o Cm= 11,2 mol/l trzeba odmierzyć, aby przygotować 200 ml kwasu rozcieńczonego o Cm= 0,05 mol/l?

26. W jakiej objętości 0,5 molowego roztworu znajdują się 3 mole substancji?

27. Ile gramów NaCl otrzymamy po odparowaniu do sucha 100 cm3 roztworu o stężeniu 0,6 mol/dm3?

28. Obliczyć stężenie procentowe wagowe roztworu siarczku sodu o stężeniu 0,5 mol/l i gęstości d = 1,04 g/cm3.

29. Obliczyć stężenie molowe 96% (m/m) kwasu siarkowego (VI) o gęstości d = 1,11 g/cm3.

30. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 90%(m/m) kwas siarkowy z 15%(m/m), aby otrzymać roztwór 45%(m/m)?

1

Odpowiedzi

2009-11-07T23:34:00+01:00
Rozwiazanie w załączniku bez zadania 12 bo cos tam jest nie tak, i bez 21 bo nie jestem pewna jak to zrobić
13 1 13