Z zastosowaniem układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi


Basia i Ewelina mają razem 360 kart telefonicznych. Jeśli Ewelina odda Basi 10% swoich kart ,to każda z nich będzie miała tyle samo.Ile kart telefonicznych ma każda z dziewcząt ?

3

Odpowiedzi

2009-11-07T21:52:40+01:00
X - tyle kart ma Ewelina
y - tyle kart ma Basia

x + y = 360 (tyle kart mają razem)
x - 10% * x = y + 10% * x

x + y = 360
x - 0,1 * x = y + 0,1 * x

x + y = 360
0,8 * x = y

x + 0,8 * x = 360
y = 0,8 * x

1,8 * x = 360
y = 0,8 * x

x = 360 / 1,8 = 200
y = 0,8 * 200 = 160

Odp. Ewelina ma 200 kart, a Basia ma 160 kart.
2009-11-07T22:06:10+01:00
10% * 360 = 1/10 * 360 = 36 kart telefonicznych
360 - 36 = 324 k. t elfeonicxznych .
324 ; 2 = 162 kart
kazda z dziewczym ma po 162 kary telefoniczne.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:39:17+01:00
X - karty Basi
y -karty Eweliny

x+y =360
x+10% z y = y- 10% z y

x+y=360
x+0,1y=y - 0,1y

x=360 - y
360 - y+0,1y=0,9y

x=360-y
-y+0,1y-0,9y = -360

x=360-y
-1,8y=-360 /: (-1,8)

y=200

x=360 - 200
y=200

x= 160
y= 200
Odp. Basia ma 160 kart, a Ewelina 200 kart telefonicznych.