Odpowiedzi

2011-07-01T15:17:41+02:00

a)

H₂SO₃

m=2*1+1*16+3*8=2+16+24=42

OblICZANIE TLENU 

O=24

24-100%

42-x

x=4200% / 24=175%

oblicznie siarki :

S=16

16-100%

42-x

x=4200% / 16 =262.5 %

 

b)

Masa wodoru: 1u * 2 = 2u

Masa siarki : 32u
Masa tlenu: 16u * 4 = 64u

Układasz 2:32:64. I tu już właściwie masz podany stosunek, ale oczywiście to się upraszcza (w tym przypadku dzielisz przez 2) i wychodzi: 1:18:32. c) tlenek siarki 4
S02
mS=32u
mO=16u*2= 32u
Stosunke:
32/32 czyli 1/1