Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:27:25+01:00
A, b, c - ceny kolejnych książek, a,b,c > 0

a * c = b² (ceny tworzą ciąg geometryczny)
a + b = c + 11
a + b + c = 61

a * c = b²
a + b = c + 11
c + 11 + c = 61

a * c = b²
a + b = c + 11
2c = 50 => c = 25

25a = b²
a + b = 25 + 11 = 36
c = 25

25a = b²
a + b = 36 => a = 36 - b
c = 25

25(36 - b) = b²
a = 36 - b
c = 25

b² + 25b - 900 = 0
a = 36 - b
c = 25

(b - 20)(b + 45) = 0 i b>0
b = 20
a = 36 - 20 = 16
c = 25

Ceny tych książek to 16 zł (pierwsza), 20 zł (druga), 25 zł (trzecia).


12 5 12