JEŚLI ZNASZ ODP CHOĆ NA JEDEN PODPUNKT ODPOWIEDZ ;]

Na lekcji historii nauczyciel podał nam punkty według których mamy zrobić notatkę. jeśli ktoś mógł by mi pomóc z góry dziękuje. ;]

Temat lekcji: Geneza I wojny światowej
1.Konflikty między mocarstwami
2.Sytuacja na Bałkanach
3. Formowanie się bloków militarnych
4.Bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:10:02+01:00
Ad.1 Na kongresie wiedeńskim w 1815 r. przyjęto zasadę równowagi sił,według niej zadne państwo na kontynencie europejskim niepowino zdobyc przewagi.Niemcy(II rzesza niemiecka) złamało tą zasade po przez wzrost jej siły.
ad.2 Pólwysep Bałkański był terenem, na którym krzyżowałey sie wiele państw. Sytuacje na regionie dodatkowo komplikowało to , że zamieszkiwała tam ludnośc różnych narodowosci i religii. W początkach XX wieku państwa te walczyły ze soa, które dopiero od kilku lat cieszą sie wolnością po zrzuceniu tureckiej niewoli. By czuc się jeszcze bezpieczniej państa zaatakowąly na pograżoną w kryzysie Turcje w 1912r, żeby odzyskac pełnie ziem.spowodowało to I wojnę Balkańską zakonczoną w 1913.Poprze niezadowolenie podziału odzyskanych po wojnie terenów na rzecz państw powodując II wojne bałkańską. Mocarstwa Europejske niepokojyły się o losy na balkanach
ad.3 W 1879 r. został zawarty sojusz Niemiec z Austro-Węgrami. Po połaczeniu sie do tego ukladu Włoch w 1882 r. powstało Trójprzymierze.
W 1892 r. zastał zawarty sojusz wojskowy Rosji z Francją. po zawarciu w 1904 r. sojuszu Francji z Wielka Brytanią układu entente corcodiale powstało Trójporozumienie (1907 r.)
Przyczynami wybuchu I wojny światowej były:
Spory między mocarstwi o prymat w Europie (Francja,Niemcy)
wpływy na bałkanach (Rosja , Austo-Węgry) o granice kolonialne (Francja,Niemcy,Wielka Brytania)
Udany zamach na astriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynata dokany przez Serbów w Sarajewie w czerwcu 1914.
Mam nadzieje,że pomogłem