1.Jaką pracę wykonał Konrad, przenosząc doniczkę z kwiatkiem o masie 2kg ze stołu o wysokości 1m na szafę o wysokości 2m??? 2.Marcin pchał wózek, działając siłą 20N na drodze 10m, a następnie na drodze 5m działał siłą 10N.Oblicz wykonaną pracę???

2

Odpowiedzi

2009-11-07T22:27:51+01:00
1.
W=ΔE -praca jest równa przyrostowi energii
E=mgh
E₁=2kg*1m/s²*1m=2J
E₂=2kg*1m/s²*2m=4J
ΔE=4J-2J=2J

2.
W=F*s
W₁=20N*10m=200J
W₂=10N*5m=50J
W=200J+50J=250J

Jeśli masz jakies wątpliwości - pytaj.
4 5 4
2009-11-07T22:37:59+01:00
1) dane:
m= 2 kg
h= 2m - 1m = 1m
g = 10

W = mgh
W = 2 * 10 * 1
W = 20 J
4 4 4