Zadanie 1:
Pocisk o masie m=25g został wystrzelony pod kątem α do poziomu z prędkością początkową o wartości vo=500m/s. W najwyższym punkcie lotu pocisku miał energię konetyczną Ek= 80 J. Pod jakim kątem do poziomu wystrzelono pocisk ?

Zadanie 2:
Ciało puszczono swobodnie z h=20 m. Oblicz:
a) z jaką v ciało uderzy w ziemię
b) jakie v uzyska w połowie h.
Opory ruchu pomijamy

Zadanie 3:
Ciało rzucono pionowo do góry z v=10m/s. Oblicz:
a) na jaką max h wzniesie się ciało
b) jaką v uzyska w 1/2 max h.

1

Odpowiedzi

2009-04-28T20:58:40+02:00
Rzut ukosny jest zlozeniem poziomego ruchu jednostajnego z predkoscoa Vx i i pionowego ruchu jednostajnie zmiennego z predkoscia poczatkowa Vy.
Gdzie
Vx=V0cosα
Vy=V0sinα

Dane
m=m=25g=0,025kg
Vo=500m/s
Ek=80J

W najwyzszym punkcie pocisk ma tylko skladowa pozima predkosci

Ek=1/2mVx²
Ek=0,5mVo²cos²α--->cosα=√[2Ek/(mVo²)

cosα=√[2*80/(0,025*250000)]=√0.0256=0,16
α=80,79stopnia

Zadanie 2:
Ciało puszczono swobodnie z h=20 m. Oblicz:
a) z jaką v ciało uderzy w ziemię
b) jakie v uzyska w połowie h.
Opory ruchu pomijamy
korzystamy ze wzoru V²=2gh /lub z zas zach Emech/
a) V²=2gh =2*9,81*20≈400--->V=20m/s
b) V²=2gh=2*9,81*10≈200----->V=14,14m/s

Zadanie 3:
Ciało rzucono pionowo do góry z v=10m/s. Oblicz:
a) na jaką max h wzniesie się ciało
b) jaką v uzyska w 1/2 max h.

a) mozna rozpatrywac jako rzut bez predkosci pocz/ lub [1/2mV0²=mgh]
V²=2gh --->h=V²/2g=100/20=5m
b) z zas zach Emech
1/2mV0²=1/2mV²+1/2mgh
V²=V0²-gh=100-10*5=50 V=7,07m/s

3 3 3