1.Na wycieczkę szkolną pojechało 27 osób, co stanowi90% liczby wszystkich uczniów w klasie.Ilu uczniów liczy ta klasa?

2.Rozwiąż równanie ( 5-x ) - 6 > 4+2x
4 2
3. Rozwiąż układ równań metodą algebraiczną
y+2x= 5
-x+3y= -1

4.rozwiąż równanie 8 (x+5)^2 = 8x^2 -1

3

Odpowiedzi

2009-11-07T22:43:26+01:00
90%*x=27
x=27/90%
x = 27/0,9
x= 30 - liczba uczniów


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:45:45+01:00
Zad. 1.
x - ilość uczniów w klasie

90% * x = 27
9/10 * x = 27
x = 27 * 10/9
x = 30

Odp. Ta klasa liczy 30 uczniów.

Zad. 2.
(5 - x) - 6 > 4+2x
5 - x - 6 > 4 + 2x
5 - 6 - 4 > 2x + x
-5 > 3x
x < -5/3

Zad 3.

y+2x= 5
-x+3y= -1

y = 5 - 2x
-x + 3(5 - 2x) = -1

y = 5 - 2x
-x + 15 - 6x = -1

y = 5 - 2x
-7x = -16

y = 5 - 2x
x = 16/7

y = 5 - 32/7 = 3/7
x = 16/7

Zad. 4.
8 (x+5)^2 = 8x^2 -1
8 (x² + 10x + 25) = 8x² - 1
8x² + 80 x + 200 = 8x² - 1
80 x + 200 = -1
80x = -201
x = -201/80
2 5 2
2009-11-07T22:51:38+01:00
1.
27 - 90%
x - 100%
x=(27*100%)/90%=30

2.Rozwiąż równanie ( 5-x ) - 6 > 4+2x
( 5-x ) - 6 > 4+2x
5-x-6>4+2x
-x-1>4+2x
-x-2x>4+1
-3x>5
3x<5
x<5/3