Odpowiedzi

Gospodarcze:
– drewno jako surowiec w przemyśle papierniczym\
– meblarstwo
– budownictwo
– pozyskiwanie drewna jako źródła energii
– gospodarka łowiecka

przyrodnicze:
– ograniczenie erozji gleb
– funkcja wodochronna
- zwiększenie wilgotności powietrza
– regulacja ruchów mas powietrza
– fotosynteza
– miejsce życia dla zwierząt i roślin
31 4 31