Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T23:08:49+01:00
^ - do potęgi

Liczbę 1...121...1 możemy zapisać jako:

1...110...0 + 11...1

W pierwszej liczbie występuje najpierw n+1 jedynek, a później n zer, a w drugiej tylko n+1 jedynek.

1...110...0 + 11...1 = 1...11 * 10^n + 11...1 =
1...1 * (10^n + 1)
Liczba 1...1 ma n+1 jedynek.

Daną liczbę możemy przedstawić w postaci iloczynu liczb całkowitych, zatem dla każdego n liczba ta nie jest pierwsza.

Przykłady:
121 = 110 + 11 = 11 * 10^1 + 11 = 11 * (10^1 + 1)
11111211111 = 11111100000 + 111111 = 111111 * (10^5 + 1)