Proszę o dokładne rozwiązanie zadań:
1.Jaką pracę wykonał Konrad, przenosząc doniczkę z kwiatkiem o masie 2kg ze stołu o wysokości 1m na szafę o wysokości 2m??? 2.Marcin pchał wózek, działając siłą 20N na drodze 10m, a następnie na drodze 5m działał siłą 10N.Oblicz wykonaną pracę???

1

Odpowiedzi

2009-11-07T23:07:58+01:00
Otrzymałeś tutaj:
2.W=F*s
W1=20N*10m
W2=10N*5m
WC=200Nm+50Nm=250Nm=250J

1.
h=1m (2m - 1m)
W=?
g=10m/s² (przyśpieszenie ziemskie)
m=2kg
W=Ep=mgh
W=Ep=mgh=2kg*10m/s²*1m=20J