A.Generalne Gubernatorstwo utworzone przez hitlerowców z części ziem polskich podzielone było w latach 1939-1941 na cztery dystrykty:

1. warszawski, radomski, lubelski, krakowski
2. warszawski, lubelski, kielecki, rzeszowski
3. warszawski, rzeszowski, radomski, krakowski
4. warszawski, krakowski, lubelski, kielecki

B.W okresie tzw. odwilży po śmierci J. Stalina z terytoriów ZSRR w ramach tzw. repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześniej zesłanych do łagrów. Oficjalne dane obejmujące lata 1955-1957 określały liczbę powracających na:

1. blisko 100 tysięcy
2. około 230 tysięcy
3. ponad 350 tysięcy
4. blisko pół miliona

C.Plan 6 letni uchwalony na lata 1950 – 1955 zakładał:

1. wzrost produkcji przemysłowej o 158%
2. wzrost dochodu narodowego o 112%
3. wzrost produkcji rolnej o 120%
4. wzrost produkcji maszyn o 365 %

D.Akcja „Wisła” to:

1. realizowana w 1947 operacja wysiedlenia ok.150 tys. Ukraińców z Rzeszowszczyzny
2. regulacja podkarpackich dopływów Wisły w ramach planów przeciwpowodziowych w latach 1955-1965
3. kryptonim manewrów wojsk Układu Warszawskiego przeprowadzonych w Okręgu Bydgoskim w 1977 roku
4. budowa stopnia wodnego, zbiornika wodnego i elektrowni wodnej pod Włocławkiem w latach 1962-1970


2

Odpowiedzi

2009-11-07T23:12:45+01:00
2009-11-07T23:14:13+01:00