Odpowiedzi

2009-11-07T23:21:47+01:00
Względem Osi X
A(-3,2),B(1,3) C(0,5)
Względem Osi Y
A(3,-2),B(-1,-3) C(0,-5)

Po prostu odwracamy współrzędne x albo y
2009-11-08T01:51:35+01:00
A =(3,2) , B =(-1,3), C =(0,5)
Znajdź obraz trójkąta ABC w symetrii względem osi OX oraz osi OY
Względem osi OX
x1 =x
y1 = - y
A1 = (3, -2)
B1 = (-1, -3)
C1 = (0, -5)

Względem osi OY
x2 = - x
y2 = y

A2 = ( -3,2)
B2 = ( 1,3 )
C3 = ( 0,5 )