Potrzebuję przetłumaczyć na angielski jeszcze kilka zdań. Nienawidzę głupich prac domowych, zwłaszcza jak trzeba tyle wymyślać =(

"XXX działa w naszym stowarzyszeniu od początku jego istnienia, czyli roku 2006. Jest jedną ze założycielek filii stowarzyszenia w Dębnie. Od tamtej pory udowodniła, że posiada niezwykły zapał do pracy oraz ma niezwykły talent organizacyjny. Jest głównym działaczem w filii stowarzyszenia, odpowiada za większość imprez oraz regularnie zjawia się na wszystkich zebraniach. Jest wzorem dla innych członków stowarzyszenia i bardzo cennym działaczem.

Jej liczne talenty są prawie nieocenione, nie wyobrażam sobie funkcjonowania stowarzyszenia bez jej udziału. Z pewnością w każdej innej pracy wykaże się takim samym zapałem i oddaniem.XXX jest młodą, ale bardzo pracowitą osobą. Działa w stowarzyszeniu od roku 2006. Jest bardzo otwarta i życzliwa oraz potrafi wspaniale pracować w grupie. Posiada szczególny talent do opieki nad dziećmi czym też głównie się zajmuje. Organizuje liczne zajęcia, a w czasie większych imprez zajmuje się najmłodszymi dziećmi.

Z całą pewnością jest to osoba z wielkim zapałem do pracy. Bez żadnego problemu poradzi sobie z każdym, nawet najbardziej wymagającym zadaniem."

1

Odpowiedzi

2009-11-10T15:30:59+01:00
"XXX is active in our association from the beginning of his being, i.e. year 2006. He is one of founders of the branch of the association in Dębnie. Since then she proved that he had the unusual enthusiasm for work as well as he has extraordinary organizational talent. He is a chief activist in the branch of the association, he is responsible for a majority of parties as well as regularly he is appearing on all meetings. He is a model for other members of the association and a very valuable activist.

For her numerous talents are worth their weight in gold almost, I am not imagining functioning of affiliating without her participation. Certainly at every other work he will demonstrate the same enthusiasm and the devotion.

XXX is a young, but very diligent person. He is acting in affiliating 2006 for a year. She is very much opened and kind as well as he is able wonderfully to work in the group. Special talent for the care of children has what mainly is also dealing with. He is organising numerous classes, and during greater parties he is taking care of the youngest children.

Certainly it is person with the great enthusiasm for work. Without no problem he will advise himself with everyone, even the most with requiring objective. "