1. Kasia zużywając równomiernie mydło w kształcie sześcianu zauważyła, że po 14 dniach wszystkie wymiary mydła zmniejszyły się o ½ swoich początkowych wartości. Jeżeli Kasia będzie zużywać mydło w tym samym tempie co dotychczas, to wystarczy go jej jeszcze na:
A. 14 dni
B. 2 dni
C. 7 dni
przy każdej odpowiedzi wpisz "tak" lub "nie" (proszę również o wytłumaczenie )

2.Kasia ma o 50% więcej pieniędzy niż Basia. O ile procent Basia ma mniej pieniędzy niż Kasia?
A. Basia ma o 66⅔ % mniej pieniędzy niż Kasia
B. Basia ma o 50 % mniej pieniędzy niż Kasia
C. Basia ma o 33⅓ % mniej pieniędzy niż Kasia
i tu również TAK lub NIE

3.Odległość środków okręgów o promieniach 15 cm i 10 cm jest równa 20 cm. Wyznacz odległość środków tych okręgów od punktu przecięcia się prostej przechodzącej przez środki okręgów i wspólnej stycznej do tych okręgów.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T00:13:53+01:00
2009-11-08T00:15:11+01:00
1.C po 7 dniach wymiary zmniejszyły się o połowę, a więc kolejne 7 dno spowoduje wyczerpanie się całości mydła.


2.Kasia ma o 50% więcej pieniędzy niż Basia. O ile procent
Basia ma mniej pieniędzy
niż Kasia?
A. Basia ma o 66⅔ % mniej pieniędzy niż Kasia
B. Basia ma o 50 % mniej pieniędzy niż Kasia
C. Basia ma o 33⅓ % mniej pieniędzy niż Kasia
i tu również TAK lub NIE

150%Kasia=100%Basia
1,5K=1B
k=b/1,5
k=0,66....
Odp A


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T00:46:01+01:00
Jeżeli wymiary mydła zmniejszają się o 1/2 to objętość mydła zmniejsza się 8-krotnie.

zatem 7/8 mydła starcza na 14 dni
a 1/8 na 2 dni...

7/8=14
1/8=x

7/8x=14*(1/8)
7/8x=1,75 /*(8/7)
x=2(dni)