Odpowiedzi

2009-11-08T01:28:30+01:00
Zbiór wszystkich liczb, których możliwy jest zapis w formie ilorazu dwóch liczb całkowitychm gdzie druga jest różną od zera.
2009-11-08T01:31:32+01:00
Są to wszystkie liczby które mają rozwinięcie dziesiętne skończone np 8,492 i tyle - zadnych cyferek na kalkulatorze dalej;) lub rozwinięcie dziesiętne nieskończone ale okresowe np 0.3333333333333333333333333333333333333... czyli inaczej 0,(3). Inaczej to przedstawiąjąc są to liczby które można przedstawić w postaci ułamka zwykłego p/q, przy czym musi byc spełnoiny warunek, że q jest różne od zera... bo, nigdy cholero nie dziel przez zero;D
2009-11-08T01:37:45+01:00
Zbiór liczb wymiernych , to zbiór liczb postaci l/m ,gdzie
l,m - liczby całkowite oraz m jest różne od 0.
Czyli jest to zbiór ułamków.
Można je wypisać w następujący sposób:
0/1,1/1,1/2,2/1,1/3,3/1,2/2,1/4,4/1,2/3,3/2,1/5,5/1,3/3, itd.
Ułamki równe skracamy do ułamków nieskracalnych.
W zbiorze liczb wymiernych wykonalne jest dodawanie oraz
odejmowanie, a także mnożenie i dzielenie oprócz dzielenia
przez 0.