Rekcja tlenku ołowiu(II) z węglem jest reakcja redoks.Zapisz to rownanie reakcji oraz zapisz rowniania elektronowe procesow utleniania i redukcji.Oblicz ile gram węgla wzielo udzial w reakcji jezeli w wyniku reakcji tlenku ołowiu otrzymano 54 gramy ołowiu.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T02:52:42+01:00
PbO +C= CO +Pb

Pb "+2", O"-2"= C"+2", O"-2" +Pb "0"
Pb "+2"= Pb "0" redukcja
C "0" = C "+2" utlenianie


(207,2 + 16 ) + 12 = (12+16) + 207,2

czyli z 12 gram węgla otrzymujemy 207,2 gramy ołowiu
207,2 - 12
54 - x

x= 54*12/207,2
x= 3,128 grama węgla