Odpowiedzi

2009-11-08T10:19:08+01:00
Aby zmniejszyć poziom bezrobocia na obszarach wiejskich, należy:
- podnieść poziom wykształcenia mieszkańców poprzez uświadamianie, że dobre wykształcenie stwarza większe możliwości na uzyskanie dobrej pracy,
- budować zakłady, w których znajdzie zatrudnienie duża liczba osób,
- walczyć ze zjawiskiem "pracy na czarno".
56 4 56
2009-11-08T11:20:33+01:00
Dwa przykłady działań które, należałoby podjąć, aby zmniejszyć poziom bezrobocia na obszarach wiejskich:
-restrukturyzacja gospodarki
-konieczność przekwalifikowania zawodowego

22 2 22