Niewiem jak się pisze na komputerze ułamek zwykły więc będę go pisał.
1.
d) -(-9)-(-4 i jedna czwarta)=
e) (3 i dwie piąte)-4,8=
f)2 i jedna trzecia+(-5 i trzy piąte)

2.
d) 6,25+(-jedna czwarta)+(-trzy piąte)+0,75=
e)cztery siódme+(-trzy czternaste)+jedna czternasta=
f)jedna druga+(-trzy czwarte)+(-pięć ósmych)=
g)5 i dwie trzecie+(-3 i cztery piąte)+jedna trzecia+(-jedna piąta)=
h) 16 i cztery piąte+(-4,8)+3 i jedna piąta+(-4 i jedna piąta)=
Prosze o pełne działania,nie tylko wyniki..

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T09:37:56+01:00
D) -(-9)-(-4 i jedna czwarta)=9+4¼=13¼
e) (3 i dwie piąte)-4,8=3⅖-4⅘=17/5-24/5=-7/5
f)2 i jedna trzecia+(-5 i trzy piąte)=2⅓+(-5⅗)=2 i 5/15 - 5 i 9/15=
35/15-84/15=-49/15=-3 i 4 /15

2.
d) 6,25+(-jedna czwarta)+(-trzy piąte)+0,75=6¼+(-¼)+(-⅗)+¾= 6¼-¼-⅗+¾= 6-⅗+¾=5⅖+¾=5 i 12/20 + 15/20=5 i 27/20=6 i 7/20
e)cztery siódme+(-trzy czternaste)+jedna czternasta= 4/7+(-3/14) + 1/14=8/14-3/14+1/14=6/14
f)jedna druga+(-trzy czwarte)+(-pięć ósmych)=½+(-¾)+(-5/8) =½-¾-5/8= 4/8-6/8-5/8=-7/8
g)5 i dwie trzecie+(-3 i cztery piąte)+jedna trzecia+(-jedna piąta) =5⅔+(-3⅘)+⅓+(-⅕)=5 i 10/15-3 i 12/15 +5/15-3/15
= 85/15 - 57/15 + 5/15 - 3/15= 28/15 + 5/15 - 3/15= 33/15 -3/15= 30/15 = 2
h) 16 i cztery piąte+(-4,8)+3 i jedna piąta+(-4 i jedna piąta) =16⅘+(-4⅘)+3⅕+(-4⅕)=16⅘-4⅘+3⅕-4⅕=12⅘+3⅕-4⅕=14-4⅕=9⅘
1 5 1
2009-11-08T09:42:16+01:00
*(plus i minus dają minus) np a+(-b)=a-b
*(dwa minusy dają plus) np. -(-a)-(-b)=a+b

1.
d) -(-9)-(-4 i jedna czwarta)=9+4¼=13¼
e) (3 i dwie piąte)-4,8=3⅖-4,8=3,4-4,8=1,4
f)2 i jedna trzecia+(-5 i trzy piąte)=2⅓+(-5⅗=2 5/15-5 9/15=-3 4/15

2.
d) 6,25+(-jedna czwarta)+(-trzy piąte)+0,75=6¼-¼-⅗+¾=6-0.6+0,75=5,4-0,75= 6,15
e)cztery siódme+(-trzy czternaste)+jedna czternasta=4/7-3/14+1/14= =8/14-3/14+1/14=6/14= 3/7
f)jedna druga+(-trzy czwarte)+(-pięć ósmych)=½-¾-⅝=4/8- 6/8- ⅝=-⅞
g)5 i dwie trzecie+(-3 i cztery piąte)+jedna trzecia+(-jedna piąta)=5⅔-3⅘+⅓-⅕=5⅔+⅓-3,8-0,2=6-3,8-0,2=2
h) 16 i cztery piąte+(-4,8)+3 i jedna piąta+(-4 i jedna piąta)=16⅘-4,8+3⅕-4⅕ =16,8-4,8+3,2-4,2=11
1 5 1
2009-11-08T09:44:26+01:00
-(-9)-(-4i1/4)=-9+4i1/4=13i1/4
(3i2/5)-4,8=3i2/5-4i8/10=3i4/10-4i8/10=-1i4/10=-1i2/5
2i1/3+(-5i3/5)=2i1/3-5i3/5=2i5/15-5i9/15=-3i4/15

6,25+(-1/4)+(-3/5)+0,75=6,25-0,25-0,60+0,75=7,00-0,85=6,15
4/7+(-3/14)+1/14=8/14-3/14+1/14=9/14-3/14=6/14=3/7
1/2+(-3/4)+(-5/8)=4/8-6/8-5/8=4/8-11/8=-7/8
5i2/3+(-3i4/5)+1/3+(-1/5)=5i10/15-3i12/15+5/15-3/15=
5i15/15-3i15/15=2
16i4/5+(-4,8)+3i1/5+(-4i1/5)=16i8/10-4i8/10+3i2/10-4i2/10=
19i10/10-8i10/10=11
1 5 1