A) kwotę 5000zł wpłacono do banku na lokatę dwuletnią . W pierwszym roku oprocentowanie wynosiło 4%, w drugim - p% w skali roku . Oblicz p, jeśli po dwóch latach odebrano z banku 5512 zł . Pomiń podatek od odsetek .
b) Kwotę 4000 zł wpłacono do banku na lokatę dwuletnią . W pierwszym roku oprocentowanie wynosiło p % ,a w drugim - 5 % w skali roku . Oblicz p , jeśli po dwóch latach odebrano z banku 4536 zł . Pomiń podatek od odsetek .

1

Odpowiedzi

2009-11-08T09:53:04+01:00
A)

5000 zł - 100%
x - 4%

5000zł * 4% 20000zł
x =----------------- = --------------- = 200zł
100% 100

5000zł + 200zł = 5200zł zł

b)

5200 zł - 100%
5512 zł - x


5512 zł * 100%
x=---------------------- = 106%
5200zł

106% - 100% = 6 %
5 3 5