Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T22:44:07+01:00
Tom I
Wstęp:
1.Postanowienia testamentu Herakliusza Billewicza
2.Przybycie na Żmudź Wołodyjowskiego.
Rozdziały:
3.Przybycie Kmicica do Wodoktów.
4.Poznanie się Oleńki i Andrzeja.
5.Powrót Kmicica do Lubicza i nocna zabawa wraz z całą kompanią przyjaciół.
6.Bunt mieszczan w Upicie.
7.Uzyskanie przez Oleńkę informacji o życiu Kmicica w Lubiczu.
8.Wizyta kompanów Kmicica w Wodoktach i wypędzenie ich przez Oleńkę.
9.Walka ludzi Kmicica z Butrymami.
10.Rzeź kompanów Kmicica w Lubiczu.
11.Wyprawa Kmicica na Wołmontowicze.
12.Magnackie spory w Rzeczypospolitej.
13.Porwanie Oleńki przez Kmicica.
14.Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim.
15.Rozkaz czynienia zaciągów dla Kmicica i Wołodyjowskiego.
16.Zgoda między Kmicicem i Wołodyjowskim.
17.Zgromadzenie szlachty pod Ujściem.
18.Marsz wojsk szwedzkich w kierunku Ujścia.
19.Kapitulacja Polaków i oddanie Wielkopolski pod panowanie Karola Gustawa.
20.Wyruszenie Skrzetuskich i Zagłoby do księcia Radziwiłła.
21.Wyprawa Wołodyjowskiego z rycerstwem do Kiejdan.
22.Oblężenie Warszawy przez Szwedów.
23.Uczta u Radziwiłła.
24.Odczytanie dokumentu o poddaniu Litwy Karolowi Gustawowi.
25.Uznanie Kmicica za zdrajcę.
26.Aresztowanie zbuntowanych żołnierzy.
27.Wysłanie Zagłoby wraz z towarzyszami pod eskortą do Birż.
28.Bitwa ze Szwedami we wsi Klewany.
29.Uwolnienie jeńców.
30.Wojna domowa na Litwie.
31.Przybycie Kmicica do Billewicz.
32.Spotkanie z Wołodyjowskim i Zagłobą.
33.Powrót Kmicica do Kiejdan.
34.Aresztowanie Billewiczów przez Janusza Radziwiłła.
35.Rozmowa Kmicica z Januszem Radziwiłłem.
36.Uczta na zamku Radziwiłłów.
37.Wyprawa Kmicica z poufnymi listami do króla szwedzkiego.
38.Odkrycie zdradzieckich planów Radziwiłłów przez Kmicica.
39.Porwanie księcia Bogusława przez pana Andrzeja.
40.Ucieczka Bogusława.
41.Opieka wachmistrza Soroki nad rannym Kmicicem.
Tom II
1.Spotkanie z Kiemliczami. Zmiana nazwiska Kmicica na Babinicz.
2.Podróż Kmicica na Śląsk, do króla polskiego.
3.Informacje o zamiarach Radziwiłła.
4.Gromadzenie się polskich wojsk pod Białymstokiem.
5.Zaloty księcia Bogusława do Oleńki.
6.Wieści o kapitulacjach kolejnych miast.
7.Zamiar zdobycia Jasnej Góry przez Szwedów.
8.Przybycie Kmicica do klasztoru.
9.Przygotowanie do obory.
10.Obrona Częstochowy.
11.Wysadzenie kolubryny przez Kmicica.
12.Spotkanie Kmicica z Janem Kazimierzem.
13.Walka w górach. Uratowanie króla przez Kmicica.
14.Wyjawienie nazwiska przez Kmicica.
15.Śmierć Janusza Radziwiłła.
16.Spotkanie Kmicica z Wołodyjowskim.
17.Kmicic-dowódcą oddziału Tatarów.
Tom III
1.Bitwa z wojskami Radziwiłła.
2.Oblężenie przez Szwedów Zamościa.
3.Bitwa pod Warką.
4.Zaloty Bogusława do Oleńki.
5.Przyjaźń Oleńki i Anusi Borzobohatej.
6.Wojna podjazdowa Kmicica.
7.Spotkanie Kmicica z Bogusławem.
8.Wojna węgierska.
9.Spotkanie Oleńki i Kmicica.
10.Ślub Kmicica z Oleńką.
48 4 48