Program c++ , w codeblocks

Największa liczba:
W jednym wierszu zapisanych jest 10 liczb całkowitych oddzielonych znakiem odstępu (spacją).

Wczytaj je i znajdź największą z nich, a następnie wypisz ją na standardowe wyjście.

Przykładowe dane:
1 3 2 8 10 23 9 2 67 4

Wynik:
67

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T15:02:44+01:00
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;

main()
{
int liczba, max;
cin>>liczba;
max = liczba;

for(i = 1;i<=9;i++)
{
cin>>liczba;
if(liczba > max) max = liczba;
}

cout<<max<<endl;

return 0;
}
2009-11-09T17:20:47+01:00