Ułoz 10 takich zdan aby wymienion enizej rzeczowniki wystapiły w podanych formach :
bracia - c. l.m
muzeum - d l.m
człowiek- n. lm
dłon - n .l.m
rok - B lm
kośc n lm
nowakówna - D lp
białystok - Msc lp
sędzia - N lp
ANNa i paweł liprzycowie -C
Przyjaciel - MSC lm

2

Odpowiedzi

2009-11-08T09:56:37+01:00
Braciom
z ludźmi
z dłońmi
lat
z kośćmi
Nowakównej
o Białymstoku
z sędzią
Annie i Pawłowi Lipcarzom
o przyjaciołach
2009-11-08T11:10:14+01:00
BRACIOM
Opowiadałam wczoraj braciom jakie przygody mnie spotkały w drodze do szkoły.

MUZEÓW
Rozważaliśmy pójście do różnych muzeów.

CZŁOWIEKĄ
Podarowali swój czas człowieką.

DŁONIOM
Zafundowałam swoim dłonią masaż.

ROKI
Roki to tylko jedno z haseł Słownika.

KOŚĆMI
Teraz twój rzut kośćmi..

NOWAKÓWNY
Wczoraj Jan poszedł do Nowakówny

BIAŁYMSTOKU
Robiłam referat o Białymstoku.

SĘDZIĄ
Wczoraj odbyło się posiedzenie z sędzią.

ANNIE I PAWŁOWI LIPRZYCOM
Annie i Pawłowi Liprzycom urodziło się dziecko.

PRZYJACIOŁACH
Ciągle myśle o moich przyjaciołach..