Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T10:24:44+01:00
Prądnica (generator elektryczny), maszyna elektr. przetwarzająca energię mech. na energię elektr.; w uzwojeniu twornika p. (zwykle jest nim wirnik osadzony na napędzanym wale) jest indukowane napięcie wskutek zmian przenikającego twornik strumienia magnet., wytwarzanego przez elektromagnes lub magnes trwały; energię mech. do obracania części ruchomej dostarcza silnik, np. spalinowy, turbina parowa lub wodna; gł. rodzaje: p. prądu stałego (wytworzony prąd jest prostowany za pomocą komutatora) i p. prądu zmiennego (najczęściej synchroniczna, stosowana w elektrowniach); pierwszy model p. zbudował 1831 M. Faraday.
2009-11-08T10:30:21+01:00
W przewodniku powstaje napięcie elektryczne wtedy, kiedy ten przewodnik znajduje się w zmiennym polu magnetycznym. Są możliwe takie sytuacje, że przewodnik porusza się w polu magnetycznym np. trwałego magnesu, lub odwrotnie- trwały magnes porusza się i wtedy pole magnetyczne zmienia się wokół stojącego przewodnika. Możliwa jest też trzecia sytuacja, że ani magnes, ani przewód nie poruszają się. Dzieję się tak. gdy trwały magnes zastąpimy elektromagnesem i jego uzwojenie jest zasilane zmieniającym się prądem. Wtedy miedzy biegunami elektromagnesu powstanie zmienne pole magnetyczne, które indukuje napięcie elektryczne w nieruchomym przewodzie znajdującym się w tym polu.