1.Pióra łabędzia znajdującego się w wodzie nie nasiąkają wodą, gdyż:
A. siły spójności w wodzie są silniejsze niż siły przylegania między wodą, a piórem
B.siły przylegania są silniejsze niż siły spójności
C.siły spójności są równe siłom przylegania
D.siły spójności i przylegania nie mają znaczenia w tym zjawisku
2.sześcienne naczynie o krawędzi 1cm napełniono wodą. Drugie takie samo naczynie wypełniono lodem.
A.naczynie z wodą jest lżejsze
B.naczynie z lodem jest lżejesze
C.oba naczynia mają równą masę
D.naczynie z wodą jest cięższe

2

Odpowiedzi

2009-11-08T10:35:00+01:00
2009-11-08T11:40:33+01:00