1.Podziel i sprawdź: (x³+3x²-13x-15):(x+5)
z góry dziękuje
2. Dana jest funkcja y=x²-2x-3, x ε R
a) Naszkicuj wykres tej funkcji
b)korzystajac z podpunktu a) wyznacz dla jakich argumentow funkcja przyjmuje wartości ujemne
c)Podaj jej postać kanoniczną
d) Pozłóż powyższy trójmian kwadratowe na czynniki liniowe

1