Odpowiedzi

2009-11-08T10:47:26+01:00
Czarnoziem Wyżyna Sandomierska i Miechowska, Płaskowyż Proszowski, Głubczycki, Pogórze Rzeszowskie, Wyżyna Kielecka

mada rzeczna delta Wisły-Żuławy.

czarne ziemie Kujawy, okolice Pyrzyc, Wrocławia.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T10:49:47+01:00
CZARNOZIEMY
W Polsce czarnoziemy możemy spotkać jedynie na nielicznych, niewielkich powierzchniowo terenach - łącznie ok. 1% powierzchni, głównie na Wyżynie Lubelskiej i Kielecko-Sandomierskiej oraz na przedpolu Karpat i Sudetów (w pięciu głównych płatach - hrubieszowskim, sandomierskim, proszowickim, przemyskim i głubczyckim).

MADY RZECZNE
W Polsce występują w dolinach dużych rzek - Wisły, Odry, Warty, Noteci, Bugu, Wieprza, Sanu. Największy obszar mad w Polsce to Żuławy Wiślane.

CZARNE ZIEMIE
W Polsce występują w kilku płatach:
kujawskim, kętrzyńskim, pyrzyckim, ciechanowskim, błońsko-sochaczewskim, wrocławskim.

Mam nadzieję że pomogłam ! :]
2009-11-08T11:13:02+01:00
Czarnoziem: Występuje na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i na przedpolu Sudetów oraz Karpat

Mada rzeczna: występuje w dolinach największych rzek Polski: Wisły, Odry, Dunajca i Sanu oraz na obszarze Żuław Wiślanych

Carne ziemie: Kujawy, Śląsk, Mazowsze, Pomorze.