Co to jest rozprawka ????
Co to jest hipoteza???
Co to jest teza???
słownictwo porządkujące rozprawki potrzebuje ???
Co posiada rozprawka ???
Argumenty rozprawki też potrzebuje.
Jak się ją pisze i wogle .


Jutro mam z tego kartkówke prosze mi o napisane . Nawet czegoś więcej jak umiecie .

2

Odpowiedzi

2009-11-08T10:54:27+01:00
- rozprawka jest to dłuższa forma wypowiedzi pisanej
- hipoteza jest to rzecz lub zdarzenie nie do końca sprawdzone
- teza jest to rzecz lub zdarzenie sprawdzone
- może zacznę od tego, po pierwsze, drugie z kolei
- wstęp
teza lub hipoteza
argumenty
zakończenie
- argumenty mogą być z życia wzięte, z lektury, filmu
- pisze się ją tak jak opowiadanie tylko że jest o wiele dłuższa
15 2 15
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T10:54:56+01:00
Rozprawka - pisemna forma wypowiedzi, rozważania na określony temat. Jej nazwa pochodzi od czasownika "rozprawiać". Składa się z wstępu (tezy/hipotezy), ozwinięcia (argumentów), zakończenia (potwierdzenia tezy lub potwierdzenia/obalenia hipotezy).


Rozprawka z tezą (dedukacujna)

Teza (pewność,że tak jest)
Argumenty (przemawiające za słusznością tezy)
Potwierdzenie tezy


Rozprawka z hipotezą (indukacyjna)

Hipoteza (nie mamy pewności-przypuszczenie, że może tak być)
Argumenty (zrówno za jak i przeciw- przygotowywujące tezę)
Teza (dochodzimy do poewności)Rozprawkę możemy zacząć:

- Nawiążując do tematu....................................
- Moja odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest........
- Temat zkałada, że.......................................
- Temat sugeruje wiele możliwości, jednak.................
- Odpowiedź nie wydaje się być prosta, dlatego stawiam hipotezę..................................................

Łącząc poszczególne częśći:

- Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć......................
- Nie wolno też pominąć....................................
- Trzeba także pamiętać o .................................
- Warto również zauważyć, że...............................
- Należy zaznaczyć, iż.....................................
- Pragnę też zwrócić uwagę na..............................
- Nie mprzemawia do mnie argument, że......................
- A oto inne spojrzenie na.................................
- Należy też rozważyć racje przeciwne......................
- Przeciwnicy wysuwają kontrargumenty......................

Sygnalizując własne zdanie:

- Myślę, że................................................
- Uważam,że................................................
- Według mnie..............................................
- Śmiem twierdzić..........................................
- Moim zdaniem.............................................
- Niestety, nie podzielam opinii, że.......................
- Wbrew temu co mówią inni potępiam takie stanowisko, gdyż.......................................................

Kończąc wypracowanie:

- Czy można nie wierzyć w słuszność twierdznia:"........."? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw.
- Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie.
- Na zakończenie wróce jęszcze raz do tezy: "......"
- Podzielam ten pogląd i sądzę, że wrt jest szerokiej popularyzacji.

Cytaty-jak je wprowadzić?

- Na podstawie wysuniętejtezy przytoczę słowa znanego ......: "........................................:
- Niech moje argumenty wesprze autorytetem ..............., który powedział:............................................ .

20 4 20