1 zadanie Wyłacz czynnik pod pierwiastek.
5√2=
3√5=
0.2√7=
1,2√10=
2∛10=
3∛2=
0,2∛100=
1.1∛20=
2 zadanie Zapisz w najprostszej postaci.
√32+5√2=
√63-√28+√175=
√50+√98 podzielone przez √8 (to ma byc w ułamku)
3 zadanie Oblicz
(2√2)³=
(∛17²*∛17)²=
√3⁶=
(3∛2)³=
∛16*∛62,5=
prosiłbym o wylicznie

1

Odpowiedzi

2009-11-08T11:20:51+01:00
1 zadanie Wyłacz czynnik pod pierwiastek.
5√2= √50
3√5=√45
0.2√7=√0,28
1,2√10=√14,4
2∛10=∛80
3∛2=∛54
0,2∛100=∛0,8
1.1∛20=∛26,62
2 zadanie Zapisz w najprostszej postaci.
√32+5√2=4√2 + 5√2
√63-√28+√175=3√7 - 2√7 + 5√7
√50+√98 podzielone przez √8 (to ma byc w ułamku)
5√2 + 7√2 podzielone przez 2√2
3 zadanie Oblicz
(2√2)³=8√8= 16√2
(∛17²*∛17)²= ?
√3⁶=√ 729 =27
(3∛2)³=27*2=54
∛16*∛62,5=∛8*2 *∛125*5 = 2∛2 * 5∛5 = 10∛25