Proszę o sprawdzenie i poprawienie błędów

Dzień dobry znalazłam w gazecie ogłoszenie o kursie języka niemieckiego. Jestem bardzo zainteresowana kursem języka niemieckiego. W przyszłości chciałabym zamieszkać w Niemczech i tam podjąć pracę i naukę. Chciałabym podjąć naukę języka niemieckiego od sierpnia w waszej szkole. Niemieckiego uczę się 7lat lecz nie jestem dobra. Chciałabym się dużo i szybko nauczyć. Jestem pilną uczennicą i szybko się uczę. Jestem z daleka więc chciałabym u was zamieszkać. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda mieszkanie, gdzie jest położone ile ma pokoi i jaka jest cena. Proszę o przesłanie dokładnej oferty na mojego maila [email protected] Chciałabym się dowiedzieć ile kosztuje cały kurs i ile trwa?


Guten Morgen ich habe über den Deutschkurs zu geben bekannt in der Zeitung gefunden. Ich bin sehr an dem Deutschkurs interessiert. In der Zukunft hätte ich nach Deutschland ziehen und dort die Arbeit und die Wissenschaft aufnehmen gewollt. Ich hätte die Forschung der Zunge des Deutsche seit dem August in euerer Schule aufnehmen gewollt. Das Deutsche lerne ich der 7 Jahre aber ich bin nicht gut. Ich hätte viel und schnell lernen gewollt. Ich bin die fleißige Schülerin und schnell lerne ich. Ich bin von weitem also ich hätte bei euch ziehen gewollt. Ich hätte wie sieht eine Wohnung aus erfahren gewollt, wo ist es hingelegt er hat wie viele Frieden und welcher Preis ist. Ich bitte um das genaue Angebot auf meine E-Mail [email protected] zu übersenden ich hätte er kostet den wie viele ganzen Kurs erfahren gewollt und wie viele dauert er?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T15:40:08+01:00