Odpowiedzi

2009-11-08T11:08:53+01:00
Do obszarów intensywnego rolnictwa zaliczamy:
- Europę Zachodnią,
- Dolinę Kalifornijską,
- Nizinę Zatokową i Atlantycką w USA,
- Japonię i Koreę oraz Nizinę Chińską,
- Jawę,
- deltę Nilu i Nizinę Gangesu.

Do wzrostu intensywności rolnictwa należy także poszukiwanie i wprowadzanie coraz doskonalszych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich. Przykładowo, w pracach nad uszlachetnianiem roślin zwraca się uwagę na zwiększanie plenności, odporności na szkodniki, choroby i niekorzystne warunki wegetacyjne, zawartości cennych składników odżywczych oraz skrócenie cyklu wegetacyjnego.
Rasy zwierząt udoskonala się przez skracanie cyklu produkcyjnego, zwiększanie odporności na choroby oraz uzysku produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, skóry, mleko), przy jednoczesnym wzroście ich walorów użytkowych.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T11:27:15+01:00
Udział rolnictwa w gospodarce w krajach wysoko rozwiniętych : w tworzeniu pkb ->1-8%; w zatrudnieniu ->1,5 - 5%
- rolnictwo intensywne
-zużycie nawozów sztucznych na hektar użytków rolnych 500 kg
- plony pszenicy 80q/ha
- rolnictwo wyskotowarowe
-mala pracochlonnosc ( 5% pracujacych w rolnictwie- wys mechanizacja)
-na 6 ha jednen ciagnik