Odpowiedzi

2012-08-17T09:52:26+02:00

NaCl - chlorek sodu

K₂SO₃ - siarczan (IV) potasu

MgSO₄ - siarczan (VI) magnezu

Al₂(CO₃)₃ - węglan glinu

CrI₃ - jodek chromu (III)

KMnO₄ - manganian (VII) potasu

Na₂MnO₄ - manganian (VI) sodu

Zn₂SiO₄ - otrokrzemian cynku

Sn₄(PO₄)₃ - ortofosforan (V) cyny (IV)

AgNO₃ - azotan (V) srebra (I)

Hg(NO₂)₂ - azotan (III) rtęci (II)

Fe₂S₃ - siarczek żelaza (III)

Ca(ClO₄)₂ - chloran (VII) wapnia

Ba(ClO₃)₂ - chloran (V) baru

RbClO₂ - chloran (III) rubidu

CsF - fluorek cezu

BeBr₂ - bromek berylu

SnCl₄ - chlorek cyny (IV)

Pb(SiO₃)₂ - metakrzemian ołowiu (IV)

PbSO₄ - siarczan (VI) ołowiu (II)

2 5 2