Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T10:24:04+01:00
One year ago I was with my parents in Paris. Paris is a capital of France. I saw many beautiful objects : Town Eiffel, Monmarte, Montparnase and Luvr. I was on sailing on Sekwana too. On Sekwana are very old bridges. Last day I was in Disneyland. Disneyland is a big center of fun ! I was there for nine hours and I wasn`t on all ! Disneyland is super ! One day later I must come back to home. In next year I will see the sights of Paris again.

Rok temu byłam z moimi rodzicami w Paryżu. Paryż jest stolicą Francji. Widziałam wiele pięknych obiektów : Wieże Eiffla, Montmart, Montparnas i Luwr. Byłam też na rejskie po Sekwanie. Na Sekwanie jest wiele starych mostów. Ostatniego dnia byłam w Disneylandzie. Disneyland jest wielkim centrum zabawy ! Byłam tam 9 godzin i nie byłam na wszystkich kolejkach !Disneyland jest super ! Następnego dnia musiałam wracać do domu. Za rok też chcę oglądać zabytki Paryża jeszcze raz.
1 5 1