1. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √2-√3, a drugi wyraz jest równy 1. Ile wynosi iloraz tego ciągu?

2. Boki trójkąta ABC mają długości √18,√50,√72. Trójkątem do niego podobnym jest trójkąt o bokach:
A. 3,5,6
B. 9,25,36
C. 18,50,72
D. √20,√52,√74

1

Odpowiedzi