Obwodowa Komisja Wyborcza w pewnym okręgu ogłosiła wyniki wyborów.Głosowało 913045 osób.Na partie A oddani 623045 głosów, a na partie B 215500 głosów.Ile procent głosów uzyskała partia A a ile partia B?O ile punktów procentowych wynik partii A jest lepszy od wyniku partii B?O ile procent głosów więcej uzyskała partia A od partii B?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T11:28:50+01:00
913045 - 100 %
623045 - x
x=623045*100%÷913045=68,24% (wynik partii A)
913045 - 100%
215500 - x
x= 215500*100%÷913045=23,6 % (wynik partii B)

68,24%-23,6%=44,64%
Odp. wynik partii A jest lepszy od wyniku partii B jest lepszy o 44,64%

215500 - 100%
623045 - x
x=623045*100%÷215500=289,12
289,12%-100%=189,12
odp. partia A uzyskała 189,12% więcej głosów od partii B