Zad.1 Jakie przyspieszenie posiada ciało o masie 8 kg jeśli działa na nie siła o wartości 40N.Jaką prękość uzyskało to ciało i jaką przebyło drogę,jeśli wspomniana siła działała przez 6 sekund?
Zad.2Ciało o masie 12 kg krąży po okręgu o promieniu r=3 z prękością 18,84 m/s,oblicz przyspieszenie dośrodkowe tego ciała.Jaka siła i o jakiej wartości przesunie ciało na wyższą orbitę?Oblicz takżę okres obiegu dla tego ciała i częstotliwość obiegu.Ile wynosi prędkość kątowa ciała? Zad.3 Oblicz pierwszą i drugą prędkość kosmiczną dla Ziemi,masa Ziemi wynosi 6*10 do 24kg promień ziemi ma 6370km a stała grawitacji 6,67*10 do -11 jakie są relacje między pierwsza i drugą prękośia kosmiczną dla Ziemi? POMOCY!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-08T12:07:31+01:00