Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T13:48:01+01:00
Pisarz używa wielu zdrobnień, które są jego znakiem rozpoznawczym.
Są to wyrazy szczególnie nacechowane emocjonalnie : dodatnio lub ujemnie.
Funkcje zdrobnień w "Żywocie człowieka poczciwego" to:
-wskazanie na znaczenie wsi dla człowieka,
-ukazanie postaw szlachcica/ziemianina [zarówno przykładem pozytywnym negatywnym],
-ironiczne przedstawienie postawy szlachcica,
-wyeksponowanie zalet szlachcica (umiłowanie prawdy, sprawiedliwości, roztropności, cnoty).
12 2 12
2009-12-21T11:48:50+01:00
Funkcje Zdrobnień w "Żywocie człowieka poczciwego" to:
-Pokazanie szlachty jako prawych ludzi np. Pełen cnoty, sprawiedliwy itd.
-pokazanie szlachcica z obu stron, z tej dobrej, i tej złej.
-Pokazanie wsi jak ważny element człowieka
-Pokazanie szlachty w ironiczny sposób

M. Reja używał tych zdrobnień dość często, i stały się jego znakiem rozpoznawczym. Zdrobnienia miały różny "Ładunek" emocji, negatywny i pozytywny.
7 2 7