1. Uzasadnij, że konstytucja jest podstawowym aktem prawnym (ustawą zasadniczą): to znaczy... ?
2. Jak należy rozumieć konstytucyjny zapis władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu?
3. Uzupełnij tekst:
-w monarchii absolutnej....... skupia w swym ręku .......
-jeżeli sprawowanie władzy ograniczone jest .............. monarchę określa się jako .......... .
-współcześnie najczęściej występują monarchie ......... w których monarcha pełni funkcję ...........
-monarchia jest symbolem jedności narodu, czasem spełniając funkcję........ .

2

Odpowiedzi

2009-11-08T12:40:29+01:00
2009-11-08T12:58:31+01:00
1. Konstytucja jest podstawowym aktem prawnym dlatego, że wszystkie inne ustawy i rozporządzenia muszą być z nią zgodne. Do orzekania zgodności ustawy lub rozporządzenia z konstytucją jest powołany Trybunał Konstytucyjny
2. Należy to rozumieć tak. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej są zwierzchnikami, ponieważ prze wybory mogą wybrać osobę którą uważają za najlepszą. Jeśli dany kandydat według nich nie spełniał ostatnio swej roli dobrze to nie dostanie się do sejmu/senatu itp. przy następnych wyborach
3. W monarchii absolutnej monarcha skupia w swym ręku całą władzę.
Jeżeli sprawowanie władzy ograniczone jest monarchię określa się jako konstytucyjną
Współcześnie najczęściej występują monarchie konstytucyjną których monarcha pełni funkcję reprezentacyjną
Monarchia jest symbolem jedności narodu, czasem spełniając funkcję arbitrażową
3 4 3