Odpowiedzi

2009-11-08T11:55:38+01:00
Najpierw jest wniosek zlożony do sejmu gdy z 460 posłów co najmniej połowa poprze wniosek to przechodzi dalej do senatu ze 100posłów musi poprzeć wniosek conajmniej połowa
5 2 5
2009-11-08T13:13:14+01:00
Jeżeli to chodzi o to, co jest działaniem parlamentu są :

Główne zadania parlamentu :
- nadanie ustroju przez uchwalenie lub zmianę ustaw
- stanowienie praw przez ustalanie uchwał
- decydowanie o finansach państwa
- powoływanie i odwoływanie rządu
- kontrola rządu przez zgłaszanie interpelacji i pytań do ministrów i premiera

A ich pracę, to :

Paracami izba parlamentu kierują:
- marszałek sejmu i marszałek senatu ( i kilku ich zastępców - wicemarszałków )
Marszałek i wiecemarszałkowie tworzą tzw. Prezydium sejmu (senatu ).
Oni konsultują swoje sprawy z tzw. konwentem seniorów ( oprócz niego wicemarszałkowie i liederzy wszystkich klubów )
9 3 9