Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T11:36:34+01:00
Powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów. Jest bezbarwne, nietoksyczne, bez smaku i zapachu, słabo rozpuszcza się w wodzie.

-może być wykorzystane jako nośnik energii
(sprężone)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone)
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie tlen. azot i gazy szlachetne
1 4 1
2009-11-08T11:37:39+01:00
Bardzo rózne:
- może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu
maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych (np. SO2->SO3), i w
różnych syntezach ch. organicznej
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie :tlen. azot i
gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne - różnie w lampach,baloniarstwie,jako gazy obojętne itp.
2009-11-08T11:52:39+01:00
Powietrze jest konieczne do spalania, butwienia i wszelkich procesów utleniania.Ze skroplonego powietrza uzyskuje się: azot, tlen, gazy szlachetne. Powietrze wzbogacone w tlen stosuje się w różnych procesach przemysłowych oraz do uzyskiwania wysokich temperatur.
- może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone)
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie tlen. azot i gazy szlachetne