Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T12:21:41+01:00
2n - tak oznaczmy organizm diploidalny (ludzie są takimi organizmami). Praktycznie każda komórka soamtyczna (soma=ciało) organizmu jest diploidalna (posiada podwójną kopię materiały genetycznego, czyli po dwa chromosomy każdego typu (siostrzane)). inaczej mówiąc, diploid posiada podwójny genom, czyli podwójną liczbę takich samych chromosomów (jak wiadomo na chromosomach znajdują się geny. jeśli mamy dwa chromosomy homologiczne=siostrzane, to na każdym z nich będą dwa warianty danego genu=allele, np, warunkujące barwę oczu). Jedynymi komórkami haploidalnymi (czyli 1n) w organizmie ludzkim są wytwarzane gamety (u mężczyzn plemniki, u kobiet komórki jajowe). po połączeniu dwóch gamet=dwóch komórek haploidalnym, otrzymujemy komórkę diploidalną.

Chromosom składa się z dwóch chromatyd.
Biwalent to para chromosomów homologicznych=siostrzanych. czyli mamy w biwalencie dwa chromosomy a tym samym mamy aż cztery chromatydy. Biwalenty znajdziemy w pierwszej profazie mejozy (mejoza prowadzi do powstania komórek haploidalnych, czyli gamet).

Zadanko dla przykładu
np. 2n=24
mamy 24 chromosomy w sumie; mamy 12 par chromosomów homologicznych czyli siostrzanych; biwalentów w mejozie także będzie 12.

1n=15
w diploidzie będzie: 30 chromosomów; 15 par chromosomów homologicznych=siostrzanych; 15 biwalentów.

2n=4
mamy 4 chromosomy w sumie; mamy 2 pary chromosomów homologicznych czyli siostrzanych; biwalentów w mejozie także będzie 2.

2n=50
mamy 50 chromosomy w sumie; mamy (50/2)= 25 par chromosomów homologicznych czyli siostrzanych; biwalentów w mejozie także będzie 25.
8 4 8