Odpowiedzi

2009-11-08T11:58:14+01:00
Dane: | Szukane:
v=72km/h=20m/s | W=?
F=600N |
t=1min=60s |

s=v.t
[s]=m/s.s=m
s=20.60=1200m

W = F.s
[W] =N.m=J
W=600.1200=720 000J=720kJ

(. )- razy
(x2) - x do kwadratu
(/)-dzielenie