Poniższe zestawienia dotyczą ocen na świadectwach uczniów pewnej szkoły. Wiadomo, ze wszystkich ocen niedostatecznych było 15. Ile ocen celujących otrzymali chłopcy, a ile dziewczęta?

Oceny Chłopcy Dziewczęta Razem
Celujący 4% 5% 4,4%
Bardzo dobry 13,5% 15% 14,1%
Dobry 30% 35% 32%
Dostateczny 40% 40% 40%
Dopuszczający 10% 5% 8%
Niedostateczny 2,5% Niebyło ocen 1,5%


Wskazówka:Oceny nedostateczne mieli tylko chłopcy.
Odpowiedż to Chłópcy-24 a dziewczęta-20

Prosze pomóżcie!!!!!!!! To rozwiązać plissss !!!!!!!!!! :::)))

2

Odpowiedzi

2009-11-08T12:22:54+01:00
Najpierw liczymy, ilu było chłopców
15 : 2,5% = 600
Teraz obliczamy ilość ocen celujących u chłopców
600 * 4% = 600 * 0,04 = 24
Teraz liczymy liczbę dziewcząt
15 : 1,5% = 1000- liczba wszystkich uczniów
1000 - 600 = 400
Obliczamy ilość ocen cekujących u dziewcząt
400 * 5% = 400 * 0,05 = 20
Odp:Chłopcy-24, dziewczęta-20.
118 3 118
2009-11-08T13:07:34+01:00
1) Ilu uczniów uczęszczało do tej szkoły?
x-100%
15-1,5%
x*1,5%=100%*15
x*1,5%=1500% /1,5
x=1000

Odp: Tylu uczniów uczęszczało do tej szkoły.

2) Ilu chłopców uczęszczało do tej szkoły?
y-100%
15-2,5%
y*2,5%=100%*15
y*2,5%=1500% /2,5
x=600

Odp: Tylu chłopców uczęszczało do tej szkoły.

3) Ile dziewcząt uczęszcza do tej szkoły?
1000-600=400

Odp: Tyle dziewcząt uczęszcza do tej szkoły.

4) Ilu chłopców otrzymało ocenę celującą?
4% z 600
0,04*600=24

Odp: Tylu chłopców otrzymało ocenę celującą.

5) Ile dziewcząt otrzymało ocenę celującą?
5% z 400
0,05*400=20

Odp: Tyle dziewcząt otrzymało ocenę celującą.

6) Odpowiedź całkowita:

Odp: Chłopcy otrzymali 24 ocen celujących, a dziewczęta 20 ocen celujących.

Jakbyś mogła to daj mi naj, byłabym happy... :)
98 4 98